De snelste besturing in de branche

Max 5

De Hurco-CNC besturing verhoogt uw winstgevendheid – het snelst van ontwerp naar gereed product.

De CNC-besturing van Hurco biedt, gecombineerd met de kracht van WinMax®, een CNC-besturing met de meest flexibele en intuïtieve bediening in de branche. Nog belangrijker is dat elke functie voordelen oplevert die meetbaar zijn als verhoogde productiviteit, wat op zijn beurt leidt tot een hogere winstgevendheid.

 

De krachtigste CNC-besturing in de industrie

 • sneller van de tekening naar het gereed product
 • kortste inwerktijden
 • snelste programmering
 • sneller overzicht met dubbele beeldschermen
 • ergonomisch designed

Geautomatiseerde programmering door DXF

DXF-bestanden kunnen direct in de CNC-besturing worden ingelezen. De geometriedata kunnen automatisch worden overgenomen in het bewerkingsprogramma. Nadien moeten alleen de technologiegegevens (gereedschap, radiuscorrectie) worden toegevoegd.

Maximale benutting van de voordelen van beide programmeermethoden.

De optie NC-dialoogmix maakt de integratie van NC-programma's in dialoogprogramma's mogelijk.

Übersicht der Highlights MAX5
 

De voordelen van de Solid Model Import-functie op de WinMax®-besturing

 • Snel: 3- en 5-assige bewerkingen direct aan de besturing programmeren, met behulp van het 3D solid model.
 • Tijdbesparend: Het inlezen van 3D solidmodellen direct in de besturing. Het moeizame maken van 2D-tekeningen met bematingen of DXF-bestanden is niet nodig.
 • Overzichtelijk: Programmering van het 3D solidmodel op het rechter grafische beeldscherm, met gelijktijdige simulatie van de gegenereerde bewerking. De programmaregels worden weergegeven op het linker beeldscherm.
 • Handig: Herkent pocket- en gatdiepten en slaat ze automatisch op in de gecreëerde programmaregel.
 • Ondersteunend: Herkent pocket- en eilandcontouren of boorpatronen en maakt zelf de programmaregels.
 • Zusatz: Generiert bei Bedarf selbstständig Nullpunktmitschleppen- und Schwenkzyklen.

Softwarefuncties *

HURCO dialoog programmering

 • AdaptiPath™ (adaptief trochoïdaal frezen)
 • NC-dialoogmix
 • 100 extra nulpunten (G-Code)
 • Toolwissel optimalisatie
 • Inlezen van DXF- en 3D DXF-data
 • Inlezen van 3D solidmodellen (STEP)
 • Contextafhankelijke Help functie
 • Programma-manager-functies
 • Omschakelen tussen Inch/metrisch
 • Programmaoverzicht met knippen / kopiëren en plakken
 • Freescycli (met AutoCalc functie)
  • Lijnen en bogen
  • Cirkel
  • Rechthoek
  • Vlakfrezen
  • 3D-Plus optie
  • Schroefraadfrezen
  • Spiebaan
  • Standaard graveren
  • TrueType®-graveren
  • Serienummering (graveren en onderdeelnummering)
 • Pocketfrezen met een willekeurig aantal eilanden
 • Boorcycli
  • Boren (terugtrekken / spaanbreken)
  • Synchrontappen met stapdieptes
  • Kotteren met gedefinieerde spilstop
  • Diepgatboren
  • Benutzerdefinierter Bohrzyklus
 • Programma parameters
  • programmeerbare voorbewerkingstoeslag
  • Selecteren veiligheidsbereik
  • Helix inloopcyclus
 • Patroon functies
  • Rotatie
  • Spiegelen
  • Rechthoekig patroon
  • Onbegrensd aantal nulpuntverschuivingen

NC-programmering

 • NC-editor
 • 99 nulpuntverschuivingen (G-Code)
 • Fanuc0-compatibel
 • G-codes
 • M-codes

5-assige-bewerking

 • Automatische veilige herpositionering
 • 3-D-gereedschapkorrektie
 • Meten van de draaiasmiddenlijnen
 • Geoptimaliseerde bewegingsprocedure van de rotatie-assen
 • Tool Center Point Management
 • Linearisatie van gereedschapbanen
 • Nulpuntverplaatsing (vlakverschuivingen)
 • Gereedschapvector-programmeercycli
 • Gereedschapvectoringave en -retractie langs gereedschapvector

Gereedschapmanagement

 • Gereedschap- en materiaalbibliotheek
 • Gereedschapbeheer (database-interfaces)
 • Standtijd van gereedschap
 • Gereedschapmeting met laser* of taster*
 • Geavanceerde gereedschapsinstellingen

Controle en grafische simulatie

 • Remote service
 • Automatische foutcontrole
 • Grafische simulatie met 3D-solid-weergave
 • Grafic engine voor snelle grafische weergave
 • Grafische weergave (gereedschapsbaan, werkstuk, projectie in 3 vlakken, isometrisch)
 • Programmaregel opzoeken via grafische weergave
 • Live geeredschapsimulatie
 • Individuele ruwdeelweergave (STL)

AUTO-Mode

 • Individueel aanpasbare digitaalweergave (DRO)
 • Cyclus onderbreking
 • Cyclus voedingsstop
 • Besturings- en machinediagnose
 • Koelmiddelkeuze
 • Weergave distance to go
 • Looptijdberekening
 • Voeding, ijlgang & toerental override
 • Spilbelastingsmeter
 • Parallelprogrammering
 • Toerental- en voedingsoptimalisatie tijdens programmauitvoering
 • Job-lijst
 • UltiMotion™

* teilweise optional